Horní Maršov
Vítejte ve východních Krkonoších

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna
Obec Horní Maršov zřídila elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Elektronická podatelna je v provozu 24 hodin denně. Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese: posta@hornimarsov.cz

Přijímané formáty datových zpráv a příloh jsou: *.doc, *.pdf, *.xls, *.rtf, *.txt a maximální velikost zprávy je stanovena na 2 MB.

Jiné formáty nebude elektronická podatelna přijímat.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou (I.CA)
Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.

Kontakty

Obec Horní Maršov
Bertholdovo náměstí 102
542 26

Telefon: 499 874 156
Datová schránka: js2bd78
E-mail: obec@hornimarsov.cz
IČO: 00277878
Č.B.Ú.: 2322601/0100
Komerční Banka Trutnov

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-11:00, 12:00-17:00

Obřadní dny

Pátek 8:00-14:00
Sobota 8:00-12:00

Informace o obci

Wikipedia.org

Odkazy

Czech POINT Portál veřejné správy Královéhradecký kraj

Partnerské obce

Kurort Rathen Myslakowice

Projekty obce

Projekty obce Projekty obce Projekty obce Projekty obce Projekty obce
Facebook Horní Maršov Hlášenírozhlasu.cz - Horní Maršov